Naturbevaring:
NHF arbejder for at øge kendskabet til og bevarelsen af padder og krybdyr. NHF erkender, at mennesker som udgangspunkt kun bekymrer sig om det, man kender, og at kendskabet til padder og krybdyr ikke er udbredt i befolkningen. Ved at øge kendskabet til diversiteten af padder og krybdyr gennem dialog, oplysning og fremvisning af dyr vil vi engagere befolkningen i bevarelsen af disse to dyregrupper. Her stiller NHF sine medlemmers specialviden erfaret gennem foreningens 79 år lange eksistens til rådighed for myndigheder, private dyreholdere, dyrehandlere og interesseorganisationer. Fremvisning af levende krybdyr og padder er et effektivt værktøj for at opnå dialog og interesse for bevarelsen af disse ofte misforståede dyregrupper. Derfor er korrekt og etisk forsvarlig privat dyrehold en af NHF’s mærkesager.
NHF deltager i naturbevaringsprojekter, der sikrer primært danske bestande af padder og krybdyr. Her kan eksempelvis nævnes:
   • Årlig pleje af vandhuller med en af Danmarks største bestande af Løgfrø.
   • Vi har bidraget økonomisk til både bevarelse af løvfrø- og strandtudsebestande i forbindelse med et fynsk projekt, som Terrariet Vissenbjerg har gennemført i samarbejde med København Zoo.

Dyrevelfærd:
NHF har som mærkesag at målrette indsatsen for øget dyrevelfærd blandt krybdyr og padder i privat hold.
Derfor fordrer foreningen ikke hold af dyr med fremavlede ekstremiteter eller mutationer, der medfører svækket overlevelse, begrænset dyrevelfærd eller ikke repræsenterer arterne, som de optræder i naturen. Dette kunne være skælløse slanger, albinoer af solelskende arter eller andre arter, der udviser gendefekter, som forringer dyrenes velfærd i sådan en grad, at det ikke er etisk forsvarligt at opdrætte videre på disse individer.
NHF søger at indgå samarbejde med arrangører af messer og dyrehandlere i Danmark for at stoppe salget af dyr, der bærer disse mutationer.
NHF arbejder målrettet på at etablere sunde bestande af krybdyr og padder opdrættet i fangenskab for at bremse masseimporten af vildtfangede dyr. Gennem dialog med messer og dyrehandlere vil vi fremme hold af opdrættede dyr for at forsøge at stoppe salget af vildtfangede dyr til private.
For at dæmme op for import af vildfangede dyr, der kan have negativ effekt på naturlige bestande, vil vi i tæt samarbejde med myndighederne arbejde på at lave bedre dokumentation og certificering af opdrættede dyr og lette sagsbehandlingen. Det kan f.eks. dreje sig om vores konstruktive bidrag til myndighedernes forvaltning af CITES, således at det bliver mere rentabelt at handle med opdrættede dyr end med vildtfangede.
NHF tillader kun sine medlemmer at holde arter, der er tilladte jf. gældende lovgivning (BEK nr 1261 af 17/11/2015, bilag 1). NHF samarbejder med myndighederne om løbende tilpasning af den eksisterende lovgivning, så privat hold af padder og krybdyr til stadighed vil være forsvarlig for den almene befolkning og vil sikre høj dyrevelfærd.