Bevarelsesprojekter

I Nordisk Herpetoligisk Forening støtter vi en række bevarelsesprojekter og sidder som aktiv deltager i en række råd og interessantgrupper i kommuner og på landsplan. 

Bevarelsessamarbejde Terrariet Vissenbjerg

Som en del af vores tætte samarbejde med Terrariet Vissenbjerg støtter vi hvert år Terrariet med en donation på 2500 kr. Disse penge går til en række af Terrariets egne projekter. Dem kan i læse mere om på Terrariets hjemmeside.

Læs mere om Terrariet vissenbjergs projekter

Bevarelsesamarbejde Randers Regnskov

I 2023 har vi i Nordisk Herpetologisk Forening støttet Randers Regnskov i deres projekt om bevarelse af strandtudse og løgfrø i Randers Kommune med indsamlingen fra vores Symposium. Beløb: 14.550 kr. 

Læs mere om Randers Regnskovs projekter

Løgfrø i Brønderslev Kommune

I samarbejde med Plantorama støttede vi Lille Østergaard der har en af Danmarks største bestande af løgfrø med 5000 kr. til ny informationstavle samt vedligehold af faciliteter og undervandslytteudstyr som er tilgængeligt for offentligheden. Vi har årlige feltture til Lille Østergaard, hvor deltagere kan høre eller se løgfrøerne.

Bjergsalamander projekt i Aabenraa 

Nordisk Herpetologisk Forening har ligeledes støttet projektet med bjergsalamander i Aabenraa Kommune. 

Siden 1988 har Bjergsalamandergruppen plejet og oprenset eksisterende vandhuller med bjergsalamandere og samdigt gravet nye vandhuller. I denne gruppe er flere af NHFs medlemmer. 

For at sikre den naturlige kolonisering af bjergsalamandere placeres vandhullerne med 200-400 meters afstand. I 2019 er der således 257 vandhuller som bjergsalamanderen anvender, heraf er 166 nyetableret. Vandhullerne er også l stor gavn for andre paddearter, pattedyr, insekter og flora. 

Strandtudser og løgfrø i Randers Kommune

Nordisk Herpetologisk Forening har støttet bevarelsen af strandtudser og løgfrø i Randers Kommune med midler doneret til Randers Regnskov. Pengene er øremærket til nye opdrætskar. 

Løvfrø og strandtudse i Assens Kommune

Nordisk Herpetologisk Forening har støttet bevarelsen af strandtudser og løvfrøer i Assens Kommune med midler doneret til Terrariet Vissenbjerg.  

Råd

Nordisk Herpetologisk Forening sidder som aktiv deltager i diverse råd på landsplan. 

Det Grønne råd Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune deltager vi i det Grønne Råd. Det Grønne Råd er et dialogforum vedrørende kommunens administration og planlægning inden for natur, miljø og friluftsliv. 

Repræsentant i Aalborg Kommune: Søren Nøhr Tang

Læs mere om det grønne råd i Aalbrorg

Det Grønne råd Randers Kommune

I Randers Kommune deltager vi i det Grønne Råd. Det Grønne Råd er et dialogforum vedrørende kommunens administration og planlægning inden for natur, miljø og friluftsliv. 

Repræsentant i Randers Kommune: Ole Sommer Bach

Læs mere om det grønne råd i Randers

Artsrådet for Arter.dk

Vi deltager ligeledes i Artsrådet for Arter.dk.

Den besluttende forsamling for Arter består af en styregruppe. Her sidder repræsentanter for de nævnte samarbejdspartnere, de to fonde samt universiteter, Kommunernes Landsforening, Danmarks Miljøportal og de naturhistoriske foreninger i form af to medlemmer af Artsrådet.

Repræsentant i Artsrådet: Jan Grathwohl

Læs mere om artsrådet

Medlem af naturinteressantgruppen for Femern Bælt forbindelsen

Nordisk Herpetologisk Forening er med i naturinteressantgruppen for Femern Bælt forbindelsen. Hvert år inviteres deltagere af gruppen til en sparringsdag. 

Repræsentant for NHF: Søren Nøhr Tang 

Læs mere om gruppensarbejde

 

Citizen science og formidling

En del af Nordisk Herpetologisk Forening arbejde omhandler at sprede viden om danske padder og krybdyr samt formidle vigtigheden af deres bevarelse 

City Nature Challenge

Nordisk Herpetologisk Forening deltager i 2024 i City Nature Challenge (CNC) i Aalborg Kommune. CNC er et verdensomspændende event hvor borgere inviteres og opfordres til at tage ud og registrere natur. Vi deltager i Aalborg Kommune som deltager i CNC i 2024. CNC foregår fra d. 26-29 april 2024. 

Deltag for Aalborg kommune Læs mere om City Nature Challenge

Tilstedeværelse på Danske messer 

NHF står repræsenteret ved de fleste danske messer for eksotiske dyr. Her spreder vi budskabet om bevarelsen af padder og krybdyr, samt vejleder dem med en interesse i privat hold af disse arter om hvordan det gøres forsvarligt og med så høj dyrevelfærd som muligt.