Det startede her

Da Anden Verdenskrig nærmede sig sin slutning fandt en gruppe af feltherpetologer i Norden sammen, og foreningen så dagens lys i 1944. Det var primært de hjemlige krybdyr og padder i Norden, der blev arbejdet med. Foreningen voksede støt op gennem 1950’erne, men derefter svigtede tilslutningen. Fra starten af 1960’erne kom en gruppe af yngre og entusiastiske medlemmer til. De var interesseret i terrariedyr og fik sporet NHF ind på den gren af herpetologien. Terrariehobbyen var nu i højsædet, og foreningen voksede atter i medlemstal.

I 1994 kunne foreningen fejre sit 50 års jubilæum og hører dermed til blandt de absolut ældste herpetologiske foreninger i verden! Jubilæet blev markeret med afholdelse af et stort symposium med foredragsholdere fra ind- og udland. I samme forbindelse udgav foreningen en feltherpetologisk bog: “Bevarelsen af Danmarks padder og krybdyr”.

I anledning af NHF’s 60 års jubilæum udgav vi i 2004 et udvidet særnummer af foreningens tidsskift som en lille bog på små 100 sider. Det indeholdt en række fremragende artikler om hold og opdræt af krybdyr. Der blev desuden holdt et stort og festligt jubilæumsarrangement på Landbohøjskolen.

Foreningen i dag

I dag beskæftiger vi os især med at holde og opdrætte krybdyr og padder i terrarium, men arbejdet med de danske arter er også vigtigt. Vores tidsskrift, kaldet “NHF-bladet”, indeholder mange spændende og alsidige artikler til glæde for alle vores medlemmer.

Vi er en landsdækkende forening, der tilbyder medlemmerne møder og aktiviteter over hele Danmark. Om foråret afholder vi fx spændende feltekskursioner til danske naturområder.

I Danmark er NHF den ældste og største herpetologiske forening. Vi har vundet anerkendelse for vores store og brede viden inden for krybdyr og padder fra hele verden, således at en lang række myndigheder, institutioner og organisationer i Danmark benytter os som samarbejdspartner, når det gælder herpetologiske spørgsmål. Det gælder fx Justitsministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Zoologisk Museum i København, Zoologisk Have i København, Aalborg Zoo og Dyrenes Beskyttelse.

Inden for dyreværnsloven er der nu blevet fastsat regler for terrariehobbyen, dvs. hvilke arter der er tilladte, og hvordan terrariedyr skal holdes. I sin tid var der megen diskussion om slangehold, fordi mange mennesker simpelthen er bange for dem, også de helt harmløse arter. På et tidspunkt var vi nervøse for, om det ville blive forbudt at holde selv ufarlige slanger. Men takket være en målrettet og vedvarende indsats fra NHF’s side opnåede vi rimelige regler, som både terrariefolket og terrariedyrene absolut kan være tjent med.

NHF er foreningen for både nybegynderen og den mere erfarne herpetologisk interesserede.

Vi er en landsdækkende forening, der tilbyder medlemmerne møder og aktiviteter over hele Danmark. Om foråret afholder vi fx spændende feltekskursioner til danske naturområder.

I Danmark er NHF den eneste herpetologiske forening. Vi har vundet anerkendelse for vores store og brede viden inden for krybdyr og padder fra hele verden, således at en lang række myndigheder, institutioner og organisationer i Danmark benytter os som samarbejdspartner, når det gælder herpetologiske spørgsmål. Det gælder fx Justitsministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Zoologisk Museum i København, Zoologisk Have i København, Aalborg Zoo og Dyrenes Beskyttelse.