Positivlister

Vi har i Danmark en god og velfungerende eksisterende lovgivning om hold af eksotiske dyr, der præcist definerer, hvilke arter der ikke må holdes i fangenskab af private. En såkaldt negativliste. 

Nordisk Herpetologisk Forening arbejder imod indførelsen af en positivliste.

En positivliste er en liste over arter der er tilladte at holde. En sådan liste vil med høj sandsynlighed fremstå kort og ufuldstændig. Den vil kort fortalt begrænse vores hold af dyr til ganske få og almindeligt kendte arter. F.eks. kornsnoge, yemen kamæleon, kronegekko og kongepython. 

En negativliste er let at opdatere.

Den gældende negativliste er løbende blevet justeret, siden den blev indført i 2002. Og systemet virker. Det er, hvad myndighederne giver udtryk for. En positivliste vil alt andet lige blive langt sværere at vedligeholde, hver gang det dokumenteres, at konkrete arter forsvarligt kan holdes i fangenskab, da disse hermed løbende skal føjes til listen. Den vil være tung og ressourcekrævende at administrere. Eksempelvis er det ikke tilladt at holde giftslanger og store krokodiller (BEK nr. 1261 af 17/11/2015, bilag 1). 

Ønsker man at læse Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr m.v. kan det gøres her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2002/1021

En positivliste har til intention af sikre, at dyrevelfærden er høj, dette sikres igenem en begrænsning af antallet af arter, der er tilladte, at holde som privatperson. Arterne der skal fremgå af sådan en liste skal derfor være arter der er veldokumenterede til at kunne holdes i terrarier. Mange arter i samme slægt har dog typisk de samme eller ens pasningskrav. 

Det vil altså betyde at arter der har samme pasningskrav alle burde fremgå af en positivliste, selvom dette næppe vil være tilfældet. Dette vil medføre at en positivliste vil blive umådelig lang. Et eksempel kunne være løvfrøer, sivfrøer og træfrøer, som er almindelige i verdens tropiske og subtropiske egne.
Den afrikanske slægt Hyperolius (sivfrøer) består af ca. 140 arter.
Man kan sikkert finde fine pasningsvejledninger for 5-10 arter.
Skulle de så sættes på en positivliste, fordi de er velegnede terrariedyr?
Det kunne man da godt. Men hvad så med de øvrige 130 arter, der er lige så lette at passe og opdrætte? Så bør de også tilføjes!
Og sådan kunne vi fortsætte med de hundredvis af andre løvfrøer, der også er glimrende terrariedyr.

En positivliste skulle således indeholde tusinder af velegnede arter. Det ville blive særdeles ressourcekrævende at vedligeholde listen, og den ville være uoverskuelig at anvende i dagligdagen for såvel embedsmænd som terrariefolk.
Og på den anden side giver det af gode grunde ikke mening at begrænse en positivliste til nogle få arter. Det er nok af samme grund, at man for hunde har en liste med de ulovlige hunderacer og ikke en liste med
dem, man gerne må holde.

Vi er i NHF i løbende dialog med myndigheder, andre foreninger og organisationer. 

Ekspertudtalelser

Her er udtalelser som Nordisk Herpetologisk Forening har indhentet. 

Henrik Herold

Direktør og grundlægger af Randers Regnskov Rådgiver for den Danske stat vedr. Eksotiske dyres velfærd (1999 – 2015)

Danmark – dyrenes foregangsland siden 2003

I 2003 implementerede Danmark som et af de første lande i Europa en liste over hvilke dyr private måtte holde. Det var slut med store krokodiller, giftige slanger og dyr man ikke kunne holde på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde. Denne lov har haft dyrets tarv for øje i over tyve år, og den har virket. Kombineret med en af verdens bedste dyreværnslove, har man sikret sig at alle dyr i fangenskab får den bedste pleje.

Morten Jørgensen

Direktør – Terrariet Vissenbjergs Fond

Som en professionel organisation har Terrariet Vissenbjergs Fond stor ekspertise i hold af krybdyr og padder. Fondens personale har assisteret myndighederne i spørgsmål omkring hold af private dyrearter i over 20 år. Fondens holdning er, at lovgivningen i Danmark for hvilke dyrearter private må holde virker efter hensigten. Indførelse af positivlister kan have en stor negativ betydning for bevarelsesarbejdet for lovligt holdte arter, som er udryddelsestruede i naturen. I den private sektor findes en meget stor ekspertise og kapacitet, som professionelle organisationer som f.eks. zoologiske organisationer samarbejder med i styrkelse af bl.a. bevarelsesprogrammer. En positivliste vil indsnævre denne ekspertise væsentligt og kan afgøre om bevarelsen af mange forskellige arter svækkes betydeligt, bl.a. fordi at genmassen i bevarelsesprogrammet indsnævres til dyr i zoologiske anlæg og ekspertisen i opsætning af succesfulde avlsprogrammer forsvinder.