Opdateringer fra bestyrelsen

Kære medlemmer.

Dette er en kort opdatering over bestyrelsens arbejde den seneste tid, en opsummering af afholdte arrangementer og meddelelser fra bestyrelsen.

Lad os starte med det nyeste.
I forbindelse med Niels Fuglsangs skriveri om positivlister, har vi sendt ham en mail hvor vi beskriver hvorfor positivlister IKKE er vejen frem, vi tilbagebeviser også hans postulater med at 3/4 nyopdagede sygdomme stammer fra ”eksotiske dyr”.

Niels Fuglsang er endnu ikke vendt tilbage, mailen blev sendt 14 juni 2022.

I samme ombæring rettede vi også henvendelse til Fødevareministeren, vi havde set ham deltage i et møde i EU-parlamentet, hvor han ytrede at han IKKE var tilhænger af en positivliste, og mente at det system vi havde i Danmark var velfungerende, nemt at implementere og administrerer.
Dette ville vi selvfølgelig gerne anerkende, men også gøre ham opmærksom på at hans partifælle (Niels Fuglsang) kæmpede for disse positivlister. Fødevareministerens departement har vendt tilbage på vores henvendelse og har forsikret bestyrelsen om at der fra politisk side ikke arbejdes på positivlister i Danmark.
De oplyser også at Fødevareministeren til rådsmødet for landbrug og fiskeri i maj måned 2022, har fortalt de deltagende at man fra dansk side har en negativliste og denne findes ligeså velfungerende til at sikre velfærd og sundhed hos dyr, som en positiv liste, hvorfor der ikke er grund til at ændre det.
Desuden havde vi inviteret Ministeren til at deltage i vores symposium, hvad denne desværre måtte afstå idet Ministeren var optaget andetsteds.

Vi arbejder også stadig med vores sommer symposium, og med nye tiltag som skal få dagen til at blive ENDNU federe, og vi kan godt garantere jer der deltager at det bliver en helt vildt god dag og en fortryllende aften!
Hvis du endnu ikke har købt billet, så er det stadig muligt på www.nhf.dk/shop

Hvad det angår arrangementer har vi fra bestyrelsens side nævnt et par problematikker, men vi vil benytte denne mulighed for endnu engang at gøre opmærksom på et problem der synes at blive større og større.
Både medlemmer af foreningen og bestyrelsen prøver at arrangere forskellige ting i løbet af året, det kan være en tur i Randers Regnskov, en felttur, at stå på NHF standen på messerne, eller noget 4. men problemet er, at det er meget få der møder op.
Så vil vil gerne vide hvad vi kan gøre anderledes eller bedre, i forhold til at få flere folk med til disse ture?

Vi høre ofte at folk ikke synes der sker noget i NHF, det forstår vi fra bestyrelsens side ikke.
Alene de sidste 4 måneder har der været følgende: 2 x Løvfrø tur, foredrag i Randers Regnskov, Naturpleje i Holmegårds mose, felttur til Mogenstrup grusgrav, Generalforsamling og Løgfrø tur, men der dukker sjældent mere end 5-10 mennesker op til disse ture, og det tager altså en del af lysten når man skal arrangerer sådan en tur.
Det skal med rette siges, at en enkelt eller to turene godt kunne være formidlet bedre ud fra vores side, og det skal vi beklage på det kraftigste, det er noget vi selvfølgelig vil gøre bedre!

Så derfor kære medlemmer, husk at bakke op om jeres forening og de arrangementer som afholdes, og hvis transport er et problem, så kan det oftest løses med noget samkørsel.
Vi vil så gerne have muligheden for at udbyde disse ting for jer, så husk at benyt jer af dem😊

Slutteligt vil vi som altid gerne gøre opmærksom på at vi ALTID kan bruge artikler til bladet, og hvis du er i tvivl om det du har kan bruges, så sender du det bare ind eller spørger redaktør Søren Nøhr Tang, så skal han nok finde ud af det!

Venlig, og varme, hilsener bestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *