Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Nordisk Herpetologisk Forening

Dato: 26.03.2023

Tid: 11:00

Sted: Terrariet Vissenbjerg på Fyn
OBS! Ikke i terrariets lokaler, men der hvor vi afholdte symposium!
Vestergade 4 5492 Vissenbjerg

Kære alle.

Hermed den endelig dagsorden til Generalforsamlingen.

Der er ikke indkommet nye opstillinger til bestyrelsen.

Formand:

Søren Nøhr Tang – modtager genvalg.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Søren Nøhr Tang (på valg – opstiller som formand, ellers som bestyrelsesmedlem)

Valdemar Egelund Jørgensen (ikke på valg)

Claus Wandborg (på valg – modtager genvalg)

Heidi Meldgaard Jensen (ikke på valg)

Peter Jensen (på valg – modtager genvalg)

Lisa Steen (ikke på valg)

Christian Raavig (ikke på valg)

Suppleanter: Opstilles og vælges på dagen

Jan Dahl Sørensen (nuværende)

Jan Grathwohl (nuværende)

Revisorer: opstilles og vælges på dagen

Kasper Thomsen (nuværende)

EY Danmark (nuværende)

Følgende forslag er indkommet:

Link til nuværende vedtægter- https://www.nhf.dk/om-os/vedtaegter/

Forslag fra bestyrelsen:

§10, stk. 3

Såfremt foreningen opløses, bestemmer generalforsamlingen, hvortil foreningens midler skal anvendes.

Ændres til

§10, stk. 3

Såfremt foreningen opløses, skal foreningens midler anvendes indenfor de i §2 nævnte interesseområder.


Grunden til denne ændring er såre simpel, der er flere fonde som vi ikke kan søge, hvis benævnte § beholder sin nuværende ordlyd, og da vi i fremtiden vil søge flere midler den vej igennem, ønsker vi at gøre udvalget af fonde i hvilke vi kan søge større.

Vi håber at se rigtig mange af Jer til Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i NHF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *