Referat – NHF Bestyrelsesmøde Søndag d. 5. juli 2020   | hos Lisa Steen, Århus

Logo Nordisk Herpetologisk Forening

1. Fremmødte 

Christian Raavig, Lisa Steen, Peter Jensen, Jan Grathwohl, Søren Nøhr Thomsen, Valdemar Egelund Jørgensen, Asbjørn Ejlersen, Jan Dahl Sørensen


2. Valg af referent

Jan Grathwohl – punktet udgår fremover.
 

3. Godkendelse af referat

Referat fra GF er godkendt.


4. Møde/drift

Inidividuel præsentation af den nye bestyrelse:
Christian Raavig: Kommunikation er et fokusområde – der skal kommunikeres bedre og mere gennemsigtigt. Ikke fokus på petitesser og microdeltaljer – samler trådene. Der
skal fokuseres på 2-3 prioritetsområder – som skal føres til dørs før nye tilføjes. Øget transparens og inddragelse af medlemmerne.
Asbjørn Ejlersen:Prioritering af opgaver – og de skal løses. Ærlighed. Kommunikation skal være mere gennemskuelig og simpel.
Jan Dahl Sørensen: Arbejder gerne i kulisserne og deltager hvor han kan hjælpe – hjælper gerne med messer i det jydske og arrangementer. Søger godkendelse til lokaler lokalt.
Jan Grathwohl: Simplificering og fokus på at finde ud af hvad NHF står for også i fremtiden. Fokus på det der rykker foreningen og ikke i ting der bremser os.
Peter Jensen: Loyalitet overfor bestyrelsens beslutninger og samarbejde
Valdemar Egelund Jørgensen: Ønske om at foreningen skal være mere social og udadvendt. Øget fokus på formidling. Ønske om pasningsvejledninger/brochurer til omdeling.
Søren Nøhr Thomsen: Synlighed skal fremmes – øget fokus på hvad medlemmerne får ud af at melde sig ind. Arrangementer lokalt ved ildsjæle.
Lisa Steen: Der skal styr på det administrative arbejde. Brænder for at få maskinen til at køre. Driften skal sættes i system. Synlighed for offentligheden – og folkelige.
Konstituering + fremtidig mødestruktur – Facebook eller Forum?
Formand: Christian Raavig
Kasserer: Lisa SteenNæstformand: Jan Grathwohl
Menige bestyrelsesmedlemmer: Søren Nøhr Thomsen, Valdemar Egelund Jørgensen, Asbjørn Ejlersen. Peter Jensen træder ind i bestyrelsen, da Micael Lønstrups plads er blevet ledig.
Suppleant: Jan Dahl Sørensen

Google Drive til opsamling af dokumenter.
Facebooksiden for bestyrelse: Her og nu beskeder – ting der skal handles på nu.
Messengergruppen: udgår.
Bestyrelsesforum: til drift 
Vi bruger doodle til at planlægge møde hvert måned – mødes fysisk hvert kvartal.

Arbejdsgrupper:
Hjemmeside – tildeles ressourcer, redaktion, økonomi/drift, Velfærd/formidling
Information til medlemmerne via e-mails ønskes.
Lokale interessegrupper/Lokalafdelinger – hvordan og hvorledes?
Søren N. Thomsen er kontaktperson på hjælp med opstart.Interessegrupper skal opfylde kravene i paragraf 9 – og vi laver en formular til interessegrupper.
Lager – hvad skal der ske med det?
Christian, Peter og Jan sorterer og tilbyder overskudslager inden det kasseres.
Hvem styrer hvilke mails?
Christian Raavig: formand@nhf.dk
Jan Grathwohl: redaktion@nhf.dk
Lisa Steen: kasserer@nhf.dk
Valdemar Egelund Jørgensen: nhf@nhf.dk – fremtidig officiel email.


5. Økonomi

Budgetter og regnskabsstatus, Medlemsstatus, Driftstøtte, Overdragelse til ny kasserer
Status følger efter sommerferie. Medlemstal ca. 350.
Forsikringer
Undersøg hvad der er behov for, og om der er behov – i forbindelse med messer mm. (Christian Raavig undresøger).
Lisa Steen er tovholder.

6. Redaktion
Status for kommende blad, Deadlines, Indkøb af software. Overdragelse
Bladet er sendt ud – blade der ikke kan leveres kommer retur til Christian.
Acrobat Pro indkøbes.
Publiceres online – løbende udgives.
Artikler fra Frank – Frank forhøres – Asbjørn forhøres.
Charlotte Treschow, Hans Viborg Kristensen inddrages

Søren Nøhr Thomsens kone kan måske hjælpe med template.
Jan Grathwohl er tovholder.

7. Hjemmeside

Ny hjemmeside. Status
Freja Slot Hansen er i dialog med Alex omkring hjemmeside. Status følger. Søren Nøhr Thomsen har to kontakter der kan tilkobles til hjemmeside (henholdsvis Grafisk Designer og Udvikler).
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, PR, flyers
Valdemar Egelund Jørgensen er tovholder

8. Arbejdsgrupper

Status
Nedsættelse af udvalg til indsamling af information omkring modstanden mod hold af eksotiske dyr og bearbejdning af beslutningstagere – f.eks. politikere og dyreorganisationer.
Peter Jensen er tovholder
Brev fra Miljø- og Fødevareministeriet
Vi skal registreres på høringsportalen. Christian Raavig følger op.

9. Status
Hvad vil vi med messerne, hvilke messer deltager vi på og i hvilken form.
Retningslinjer for messer – Asbjørn Ejlersen er tovholder.

10. Generalforsamling
Opfølgning og evaluering.
Regnskabet er godkendt på Generalforsamlingen. Christian samler referat + regnskab og sender rundt til digital underskrift.

11. Årshjul
Feltture skal arrangeres
Medlemshyggemøder
Julehygge-planlægning:
Julearrangement i Vissenbjerg Terrarium. Vi hører Niels om han har lyst til foredrag. Julekonkurrence ved Jan Grathwohl. En af de to sidste weekender i november hvis muligt.Link til årshjul på fællesdrev

12. Eventuelt
Status vedr. giftslangedom fra Rødovre – og reaktion på denne.
Vi beder et par jurister om at gennemgå vores vedtægter for eventuelle opdateringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *