Referat – NHF Bestyrelsesmøde Onsdag d. 12. August 2020   | Online

Logo Nordisk Herpetologisk Forening

1. Fremmødte 

Christian Raavig, Jan Grathwohl, Lisa Steen, Valdemar Egelund Jørgensen, Peter Jensen, Søren Nøhr Thomsen – fraværende Jan Dahl Sørensen og Asbjørn Eilersen


2. Godkendelse af dagsorden og referat

Ingen indsigelser.
 
3. Møde/drift

Status på adgange
Lisa mangler adgang til Danske Bank der driller, der forsøges igen.Ønsker rundvisning i Forum/Google Drev. Problemer med MobilePay
Peter og Valdemar mangler adgang til Google Drev
Hver bruger af Google Drev skal oprette sig med Gmail, så de kan agere som individer på drevet.
ig@nhf.dk oprettes til Søren
Prioriteringsgrundlag
Hjemmeside op at køre
Økonomi og overblik
Folderen (Søren, Valdemar, Jan)
Forventninger til deadlines
Hjemmeside ved Valdemar – vi satser på ultimo september hvis tingene fungerer. Søren deltager i møde med Alex.
Bladudgivelse: Vi ønsker at udgive et fysisk blad inden udgangen af året (november). Online artikler søges færdiggjort snarest.
Hvem mangler hvad, for at komme videre?


4. Økonomi

Status på Overdragelse.
Spammails vedr. udenlandske overførsler er fake
Budgetter og regnskabsstatus.
Medlemsstatus
dobbelttjekkes for medlemmer efter GF
Driftstøtte
intet nyt
Forsikringer
NedprioriteretIndkøb af bærbar + printer til kasserer vedtaget.
Nyt medlemskort til alle medlemmer skal sættes i gang. Plastikkort ønskes.
Nye medlemmer modtager velkomstmail og hurtigst muligt deres medlemskort pr. brevpost

5. Redaktion
Status for kommende blad, Deadlines, Indkøb af software. Overdragelse
Artiklerne fra Frank?
Intet nyt
Artikler i pipeline
Skabelon til artikler
NHF folder – status –
Der skal skrives nogle blokke om – Søren, Valdemar og Jan er på den.Flyt redaktions-Google-Drive indhold til fællesdrev

6. Hjemmeside

Ny hjemmeside. Status
Forhåbentligt kan der begyndes at fyldes indhold på i løbet af august
Møde skal holdes med Alex, Freja, Valdemar
Forhåbentligt kan vi have en funktionel side i løbet af september.
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter
Valdemar sørger for content til FB siden

7. Arbejdsgrupper

Status for Gruppe vedr. Dyreværnslovgivning
Peter Jensen har snakket med Thomas Dissing, Simon Bomholt, Sune Obsen, som alle gerne vil være med ind over dette. Foreslås kontakt til Morten fra Vissenbjerg og Herold fra Randers Regnskov.
Eksotiske Pattedyr og Dansk Akvarieunion skal inddrages. Fugleforeningerne ligeså – Peter har kontakterne.
Mail oprettes til Peter Jensen
DB’s ytringer i medierne vedr. dyrehold.
Kontakt til DB mfl.
Gruppen samles

8. Messer
Status
Udstillinger – hvad gør vi med forespørgsler?
Under Corona vælger vi at sige nej tak til at deltage i messer.
Igangtagning af formidlingsgruppe – hvad skal vi bruge og hvad vil vi gerne? Uddannelse?

Punkt til næste bestyrelsesmøde: Formidling/Messer

9. Generalforsamling
Planlægning – Skubbes til næste bestyrelsesmøde.

10. Årshjul

11. Eventuelt
Samarbejdsaftaler (Plantorama, Randers Regnskov, Vissenbjerg)
Ingen i bestyrelsen har problemer med disse samarbejder – men vi skal naturligvis sikre at der ikke opstår interessekonflikter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *