Vedr. pressemeddelelse af 12. april 2021 fra Dyrenes Beskyttelse ”Dyr lider: derfor skal handlen reguleres bedre”


Vi har med nysgerrighed læst jeres pressemeddelelse og tillader os hermed at komme med lidt korrektioner.

Indledningsvis nævnes vandagamen Aqua som en ”case” på dårligt passede krybdyr, som ender sine dage med at blive aflivet på dyreinternatet i Roskilde. Jeres pressemeddelelse er dog prydet af en helt anden art – nemlig en skægagam (Pogona vitticeps) (hvilket i nævner med et lille N.B. efter jeres artikel). Den holdes HELT anderledes end en grøn vandagam (Physignathus cocincinnus) – og som læser bliver man derfor i tvivl om hvorvidt Aqua faktisk har endt sine dage, fordi man på dyreinternatet har holdt den som en sådan, eller om det blot er et forkert billede i har tilført. Er det første tilfældet, så er det jo faktisk dyreinternatets faglige ekspert, der har fejlet – og ikke nødvendigvis den oprindelige dyreejer. HVIS det er en vandagam i har fået ind, som er det derudover fagligt ukorrekt at denne er en rolig art som trives med andre arter. Det er en, i naturen, temmelig nervøs øgleart, som i naturen konstant er på vagt overfor prædatorer og æder alt hvad den kan overmande af mindre arter. Er den blevet holdt og fodret som en skægagam, er det naturligt at den på internatet bliver tynd og får øjenproblemer.

Det står dermed hen i det uvisse, hvorvidt dyret faktisk blev holdt forkert af tidligere ejer, eller om problemet opstod da den endte på internatet, grundet manglende indsigt i korrekt hold af krybdyr.

”Der er selvfølgelig mange ansvarlige ejere af eksotiske kæledyr, der har fuldstændig styr på deres dyr og pasningen af dem. Det er ikke dem, vi henvender os til….” udtaler Anne Sofie Meilvang – og citeres derefter for følgende “Ved at indføre en positivliste undgår man de gråzoner, hvor arter, der endnu ikke har fundet vej til negativlisten, måske fordi det er en meget ukendt art, rent faktisk er lovlig at holde som kæledyr i Danmark. Det er uholdbart for de eksotiske dyr, der kommer i klemme. Positivlisten er nem at gennemskue og forstå, og giver de eksotiske dyr den nødvendige status,”

Men positivlisten rammer jo lige præcis, dem der kan finde ud af at holde dyrene forsvarligt. De arter der igennem årene har været nævnt som kandidater til en positivliste, har typisk været de arter, som nybegyndere starter med, udfra en ide om, at disse egner sig bedre end andre arter til at blive holdt som hobbydyr – men de arter som oftest mistrives og som dyrlægerne og internaterne modtager tilhører præcis samme gruppe dyr. Det er ikke arterne der er noget galt med i disse tilfælde, men derimod ejerne, præcist som ved hunde, katte, undulater og andre dyr der ender på et dyreinternat.

Der er aldrig tidligere blevet opdrættet så mange krybdyr og padder blandt private entusiaster som der gør i disse år. Viden er blevet lettere tilgængelig og teknikken i dag, har gjort, at arter som for 20-30 år siden var umulige at opdrætte, i dag bliver opdrættet i så stor stil, at vildtfangne individer af arterne ikke længere er nødvendige – behovet for vildtfangne dyr er derfor faldet – og det ses også tydeligt af de statistiker vi har kendskab til, at en meget høj procentdel af de dyr der importeres til EU, faktisk er opdrættet i fangenskab – altså ikke vildtfangne dyr. Meget af denne viden der findes om disse dyr generelt kommer af et tæt samarbejde mellem dygtige entusiaster og videnskabsfolk fra hele verden. En positivliste vil gøre det umådelig besværligt at øge vores viden om dyrene generelt og vil bremse den udvikling der er i holdet af eksotiske hobbydyr.

Vi i Nordisk Herpetologisk Forening tilbyder gerne vores samarbejde, når i får dyr ind på internater eller hvis i ønsker viden omkring krybdyr og padder som helhed. Vi har igennem årene, af flere omgange haft møder med jer, omkring positivlister, pasningsvejledninger med mere – og vi kan udfra ovenstående pressemeddelelse forstå, at der stadig er ting der er uafklaret i forhold til disse dyr. Vi er naturligvis også åbne overfor et samarbejde omkring tiltag til forbedringer af hold af eksotiske dyr generelt. Vi er ligesom jer, naturligvis bevidst om, at ikke alle formår at holde dyrene korrekt, og vi opfordrer derfor alle med interesse i disse dyr, til at melde sig ind i Nordisk Herpetologisk Forening, så de kan drage nytte, af den viden som foreningens medlemmer besidder.

Med venlig hilsen

Nordisk Herpetologisk Forening
v/ Christian Raavig, Formand og Jan Grathwohl, Næstformand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *