Dagsorden generalforsamling 2024

Dato: 30.03.2024
Tid: 11:00
Sted: Terrariet Vissenbjerg på Fyn – Vestergade 4 5492 Vissenbjerg.

Kære alle. Hermed den endelig dagsorden til Generalforsamlingen.

Der er opstillet en ny kandidat til bestyrelsen: Stefan Brødsgaard Thomsen

Formand: Søren Nøhr Tang – modtager genvalg.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Søren Nøhr Tang (på valg – opstiller som formand, ellers som bestyrelsesmedlem)
Valdemar Egelund Jørgensen (på valg – modtager genvalg)
Claus Wandborg (ikke på valg)
Heidi Meldgaard Jensen (på valg – modtager genvalg)
Peter Jensen (ikke på valg)
Lisa Steen (på valg – modtager genvalg)
Christian Raavig (på valg – modtager genvalg)


Suppleanter: Opstilles og vælges på dagen
Jan Dahl Sørensen (nuværende)
Hans Viborg (nuværende)


Revisorer: Opstilles og vælges på dagen.
Kasper Thomsen (nuværende)
EY Danmark (nuværende)


Følgende forslag er stillet af bestyrelsen:
8.4 Bestyrelsen har råderet/dispositionsret over foreningens midler. Foreningens midler skal altid stå på foreningens bankkonti. Dog bør kontantkassebeholdningen maksimalt være på kr. 2000,00.

8.4.1 Modtager foreningen donationer, bevillinger eller andre beløb, skal disse anvendes I forenelighed med givers eller ansøgningens formål. Er denne ikke defineret skal midlerne anvendes inden for de I §2 nævnte interesseområder. Det er op til den gældende bestyrelse, at anvende og disponere over indkommende midler, jævnfør ovenstående anvendelsesområder.


Bestyrelsen ligger op til at den endelige ordlyd af paragrafændringen, kan justeres på generalforsamlingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *