Beskeder fra formand Søren Nøhr Tang

Kære medlemmer.

Et par korte og gode nyheder.

Jeg kan meddele at vi i NHF er blevet optaget i Det Grønne Råd i Randers Kommune, hvor vi har udpeget Ole Sommer Bach til at sidde med på vegne af NHF.

Det Grønne Råd er en sammenslutning af forskellige foreninger og organisationer hvis fornemmeste opgave er at rådgive kommunen inden for naturbeskyttelse og naturforvaltning. Vi håber på, at vi igennem deltagelsen og vores plads i Det Grønne Råd i Randers Kommune kan bidrage med faglig viden og sparring indenfor vores felt.

Ligeledes afventer vi svar fra Det Grønne Råd i Aalborg Kommune. Vi forventer at have et svar på om vi er optaget i starten af marts.

Et par korte opdateringer på positivlister:

Ligeledes har vi for ganske nyligt fået svar på vores henvendelse til den nye minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen. Her et udklip fra svaret vi har fået.

”I maj 2022 deltog den daværende minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i et rådsmøde, hvor flere EU-medlemsstater udtrykte ønske om en fælles positivliste for hold af særlige dyr. Danmark oplyste dengang, at vi var glade for vores negativliste, og at vi gerne ville dele vores erfaringer med denne, men at vi ikke ville stille os i vejen for en undersøgelse af, hvorvidt der er behov for fælles regler på området.

Europa-Parlamentet har efterfølgende vedtaget en resolution med opbakning til en EU-positivliste og en analyse af området fra EU-Kommissionen. Med fremsendelsen af resolutionen har Europa-Parlamentet tilkendegivet en politisk holdning om udarbejdelse af en positivliste til Rådet, til EU-Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Resolutionen, som således er en politisk tilkendegivelse, forpligter umiddelbart ikke i sig selv, hverken Råd eller EU-Kommissionen som med-lovgivere, til at foretage sig videre ift. udvikling af lovgivningsmæssige aktiviteter.

Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at indføre en positivliste i Danmark.”

Det er vigtigt, at understrege, at vi bliver ved med at arbejde imod indførelsen af en positivliste. Det er muligt der ikke er nogen planer for indførelse af en positiv liste på nuværende tidspunkt, men det betyder ikke, at det ikke pludselig kan komme på tale. Specielt med tanke på, hvad der sker lige nu i Italien, Spanien, Østrig, Skotland og England. Der mødes stor modstand for hold af eksotiske dyr og derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at arbejde, vejlede, rådgive og tilbyde vores store faglighed til relevante organisationer og myndigheder.

Vi har løbende kontakt med Dyrenes Beskyttelse der arbejder for at vi i Danmark får indført en positivliste. Det er også vigtigt at understrege, at trods vi er uenige om positivlisterne så har vi haft en god dialog og lige nu arbejder vi på at finde andre punkter, hvor vi kan samarbejde og blive enige. Vi har tilbudt vores hjælp til deres internater, hvilket Dyrenes Beskyttelse har sagt ja til. Dette betyder, at Dyrenes Beskyttelse har kontaktinformationer på en række kontaktpersoner fra foreningen som de kan ringe til ved sager eller spørgsmål om krybdyr og padder. Noget vi selvfølgelig håber de vil benytte sig af.

Vi er ligeledes blevet opmærksomme på, at Den Danske Dyrlæge Forening (DDD) støtter op om Dyrenes Beskyttelses arbejde om positivlister. Vi er ved at få udarbejdet et skriv til dem.

Mærkesager og generalforsamling:

Vi har i foreningen en velfærds arbejdsgruppe som vi sammen med har udarbejdet en række mærkesager. Mærkesagerne for foreningen ligger tilgængeligt på hjemmesiden https://www.nhf.dk/nhfs-maerkesager/

Vi håber I vil gå ind og læse disse og vi håber naturligvis at I vil tage godt imod dem.

I forbindelse med generalforsamlingen håber vi meget på, at mange af jer vil møde op. Vi har haft et travlt år og der skal drøftes nogle vigtige ting på vores generalforsamling i år. Derfor håber vi også på, at se mange af jer på dagen.

Ganske kort kan jeg nævne, at der nu også er lukket for indkomne forslag og opstillinger til bestyrelsen. Vel mødt på dagen d. 26 marts i Vissenbjerg Terrariet.

Medlemsaktiviteter:

Husk vores feltture, sommersymposiet bliver igen i år afholdt d. 26 august, book allerede nu datoen. Der arbejdes lige nu på medlemsaftener i Randers Regnskov og Aarhus/Hinnerup. Jan Dahl Sørensen og Ruben Skjellerup Meng står for disse arrangementer i samarbejde med IGØ.

Skulle man være en gruppe mennesker der ønsker at afholde medlemsmøder så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg hjælper gerne med sparring og hjælp til at komme i gang.

Såfremt man har spørgsmål eller kommentarer er man velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *